Over ons

Het hebben van eigen kinderen is voor vele mensen een belangrijk levensdoel. Naar schatting worden 25 miljoen Europese burgers geconfronteerd met vruchtbaarheidsproblemen.  Onvruchtbaarheid treft 15 tot 25 procent van de Westerse koppels. De wetenschap biedt steeds meer mogelijkheden om een kinderwens desondanks in vervulling te laten gaan. In 2015 werden in België een op de veertien vrouwen zwanger na een fertiliteitsbehandeling. Het aantal behandelingen zal in de toekomst alleen maar toenemen. Onvruchtbaarheid is uitgeroepen door de WHO tot een wereldwijd probleem voor de volksgezondheid (WHO, 2019).  

Ongewilde kinderloosheid en intensieve fertiliteitsbehandelingen kunnen een diepgaande impact hebben diverse aspecten van het leven van wensouders: algemeen welbevinden, lichaamsbeleving, zelfbeeld, relatie en seksualiteit, werksituatie, sociaal leven, financieel draagvlak, geestelijke gezondheid enz. Veel mannen en vrouwen ervaren deze fase in hun leven dan ook als een rollercoaster van stress, spanning, hoop, onzekerheid, angst, verdriet, blijdschap, teleurstelling en ontgoocheling telkens een behandelingscyclus of een natuurlijke zwangerschapspoging niet tot het verhoopte resultaat leidt.

 

In België spelen we de pioniersrol op vlak van medisch technologische behandelingen maar zijn we arm aan het psychosociale omkadering en die moet op eenzelfde kwaliteitsniveau komen. Uit onderzoek ( Devos et al. 2019) blijkt dat in België de wachttijden voor geestelijke gezondheidzorg lang zijn en blijven stijgen, wat een tijdige interventie voor onvruchtbaarheidspatiënten verhindert. Om deze reden werd het Medisch centrum Kinderwens opgericht.

FOTO 3 MCK.jpg

Doel

Via medisch centrum Kinderwens willen we mensen met een actieve kinderwens snellere toegang tot zorg bieden in een professioneel en kwaliteitsvol kader. Wij zullen de doelgroep mogelijkheden bieden tot individuele consultaties en mentale hulpverlening, toegang tot webinars, groepscursussen en zorgprogramma’ s en wensen nauw samen te werken met Belgische fertiliteitscentra.

Geschiedenis

Shanti Van Genechten nam Op 19 oktober 2010 kennis van de aanbevelingen "Kinderwens op de agenda" die door het IST gepresenteerd werden in de Commissie Welzijn van het Vlaams Parlement. Ze  kwam in contact met Vlaams parlementslid Vera Jans met wie ze in dialoog ging rondom het onderzoek.

Vanuit dit onderzoek kwamen verschillende aanbevelingen naar voor. één van deze aanbevelingen was ervoor te zorgen dat er een structurele  organisatie eerstelijnszorg kinderwens werd ontwikkeld met een kwaliteitsvolle inhoudelijke invulling als voortraject aan de eventuele stap naar een fertiliteitscentrum. Taken voor een dergelijke eerstelijnszorg zouden de volgende zijn: informatie verstrekken, seksuele voorlichting, preconceptiezorg (lifestyle) en keuzebegeleiding bieden.

 

In 2021 werd het Medisch centrum Kinderwens opgericht.
 

Missie en visie

Er is duidelijk nood aan mogelijkheden voor niet-medische reflectie rond de kinderwens, voorafgaand aan de stap naar het fertiliteitscentrum. Deze reflectie moet het mogelijk maken de kinderwens helder te stellen en goed geïnformeerde keuzen te maken tussen verschillende evenwaardige alternatieven. 


De wensouder versterken gaat over het aanreiken van kapstokken die helpen bij het keuzeproces. Mensen kunnen op die manier geïnformeerd en begeleid worden tijdens hun reflectieproces. Dit betekent ook dat fertiliteitsbehandelingen niet noodzakelijk de eerste keuze zijn. Het voortraject kan er niet enkel voor zorgen dat wensouders betere keuzen maken aangaande het invullen van hun kinderwens, maar ook dat ze beter voorbereid zijn op de fertiliteitsbehandelingen en daardoor minder stress ervaren.
Een eerstelijnszorg Kinderwens moet ervoor zorgen dat mensen niet onnodig of te vroeg in het fertiliteitscentrum terechtkomen. De taak van het fertiliteitscentrum wordt verlicht door een aantal zaken (bijvoorbeeld administratieve taken) reeds te regelen in de fase voorafgaand aan de stap naar het fertiliteitscentrum. Een goed georganiseerde eerstelijnszorg betekent een effectiever inzetten van middelen en werkt op die manier kostenbesparend.