top of page

Over ons

Het hebben van eigen kinderen is voor vele mensen een belangrijk levensdoel. De drie maanden voor de bevruchting zijn echter cruciaal om gezond zwanger te worden en een kansrijke start te geven aan elk toekomstig kind in de eerste 1000 dagen.

Samen met het team van het kinderwenshuis willen wij je graag begeleiden in die zoektocht naar de beste start.

FOTO 3 MCK.jpg

Doel

Via het kinderwenshuis willen we mensen met een actieve kinderwens snellere toegang tot zorg bieden in een professioneel en kwaliteitsvol kader. Wij zullen de doelgroep mogelijkheden bieden tot informatie, individuele consultaties en mentale hulpverlening, toegang tot webinars, groepscursussen en zorgprogramma’ s
en wensen nauw samen te werken met de eigen huisarts en gynaecoloog.

Geschiedenis

Shanti Van Genechten nam Op 19 oktober 2010 kennis van de aanbevelingen "Kinderwens op de agenda" die door het IST gepresenteerd werden in de Commissie Welzijn van het Vlaams Parlement. Ze  kwam in contact met Vlaams parlementslid Vera Jans met wie ze in dialoog ging rondom het onderzoek.

Vanuit dit onderzoek kwamen verschillende aanbevelingen naar voor, één van deze aanbevelingen was ervoor te zorgen dat er een structurele  organisatie eerstelijnszorg kinderwens werd ontwikkeld met een kwaliteitsvolle inhoudelijke invulling als voortraject aan de eventuele stap naar een fertiliteitscentrum. Taken voor een dergelijke eerstelijnszorg zouden de volgende zijn: informatie verstrekken, seksuele voorlichting, preconceptiezorg (lifestyle) en keuzebegeleiding bieden.

In februari 2016 werd het eerste Kinderwenshuis geopend door de destijdse minister Jo Vandeurzen en op dit moment zijn er naar het advies van de destijdse minister enkele Vlaamse kinderwenshuizen ingebed in huizen van het kind. 

 

In februari 2022 werd het Medisch centrum Kinderwens opgericht.
 

Missie en visie

1/3 vrouwen start met overgewicht aan een zwangerschap, dit kan schadelijke gevolgen hebben voor moeder en kind. Al deze voorvernoemde factoren inclusief stress hebben een invloed op het latere leven van een kind.

Zwangere vrouwen met overgewicht en obesitas lopen een aantal belangrijke risico’s tijdens de zwangerschap. Zo stijgt de kans op miskramen, hoge bloeddruk en zwangerschapsdiabetes. Tijdens de bevalling is er een verhoogde kans dat het kindje via een keizersnede ter wereld moet komen. Maar ook voor de baby zelf zijn er gevolgen waaronder verhoogd risico op verhoogd geboortegewicht en een grotere kans dat de baby later zelf last krijgt van obesitas. Daarenboven worden naar schatting 25 miljoen Europese burgers geconfronteerd met vruchtbaarheidsproblemen en treft dit 15 tot 25 procent van de Westerse koppels. Onvruchtbaarheid is door de WHO uitgeroepen tot een wereldwijd probleem voor de volksgezondheid (WHO 2019).

De gewoonten en gedragingen van mensen hebben een grote invloed op de gezondheid en hun risico op chronische ziekten en levenskwaliteit later in het leven. Wat velen echter niet weten is dat wij door onze levensstijl en zelfzorg ook het risico op chronische ziekten en de levenskwaliteit van onze kinderen beïnvloeden. Dit begint al vóór de geboorte doordat we met onze levensstijl kleine veranderingen in ons DNA kunnen teweegbrengen, wat vervolgens wordt doorgegeven aan onze kinderen. Aldus dokter Silke Stalpaert Medisch coördinator Medisch Centrum Kinderwens.

Deze eerstelijnszorg Kinderwens via een kinderwenshuis moet ervoor zorgen dat mensen niet onnodig of te vroeg in het fertiliteitscentrum terechtkomen.  Een goed georganiseerde eerstelijnszorg betekent ook een effectiever inzetten van middelen en werkt op die manier kosten- en gezondheidsbesparend voor het kind en zijn ouders, alsook voor de maatschappij.
We wensen een kansrijke start in de eerste 1000 dagen voor alle kinderen. Preventie is essentieel.

bottom of page